www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

          Theo Quyết định số 60/2013-TTg, ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ , cơ cấu tổ chức của Tổng cục đường bộ trực thuộc Bộ GTVT gồm các tổ chức sau:

1. Các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng: 

1) Vụ Kế hoạch – Đầu tư

2) Vụ Tài chính

3) Vụ An toàn giao thông

4) Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ

5) Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

6) Vụ Vận tải

7) Vụ Quản lý phương tiện và người lái

8) Vụ Tổ chức cán bộ

9) Vụ Pháp chế - Thanh tra

10) Văn phòng

11) Cục Quản lý xây dựng đường bộ.

12) Cục quản lý đường bộ cao tốc.

13) Cục Quản lý đường bộ I

14) Cục Quản lý đường bộ II

15) Cục Quản lý đường bộ III

16) Cục Quản lý đường bộ IV

2. tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam

17) Trường Trung cấp giao thông vận tải miền Bắc

18) Trường Trung cấp giao thông vận tải miền Nam

19) Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ

20) Tạp chí Đường bộ Việt Nam

21) Trung tâm kỹ thuật Đường bộ

3. Các đơn vị do Tổng cục  thành lập

1) Ban quản lý dự án 3

2) Ban quản lý dự án 4

3) Ban quản lý dự án 5

4) Ban quản lý dự án 8

AttachmentSize
sodotochuc.png30.16 KB