www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Ban Quản lý dự án 5

1) Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án 5
2) Địa chỉ: Số 10B đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Đà Nẵng
3) Điện thoại: 05113.822021
4) Fax: 05113.894916
5) Email: banqldadb5@gmail.com

Tổng giám đốc Lê Thanh Chương

- Điện thoại: 05113.825893
- Email: banqldadb5@gmail.com

6) Chức năng, nhiệm vụ:
- Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án do Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ Việt Nam giao. Quản lý, điều hành, tư vấn giám sát các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn 9 tỉnh Miền trung và Tây Nguyên (từ Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Nông).
- Tư vấn quản lý, điều hành và tư vấn giám sát dự án cho các chủ đầu tư khác.
- Là một đơn vị sự nghiệp quản lý nguồn vốn nhà nước, Ban quản lý dự án 5 luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng công trình lên hàng đầu. Thực hiện quản lý, điều hành, tư vấn giám sát theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, giảm thiểu tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí.
7) Cơ cấu tổ chức:
* Lãnh đạo ban gồm:
- Tổng giám đốc.
- 04 Phó tổng giám đốc.
* Các phòng nghiệp vụ: gồm 06 phòng:
- Văn phòng
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng Kinh tế - Kế hoạch
- Phòng Kỹ thuật - Thẩm định
- Phòng Điều hành Dự án 1
- Phòng Điều hành Dự án 2
Ban quản lý dự án 5 có số lượng 37 CBVC, trong đó có trình độ Thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư chuyên nghành có nhiều kinh nghiệm trong công tác QLDA và TVGS công trình giao thông.
8) Kinh nghiệm quản lý:
- Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư do các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam). Hình thức QLDA gồm điều hành, QLDA và TVGS từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
* Các Dự án do Ban QLDA làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư:
- Các Dự án đã hoàn thành:
. Dự án nhóm A: Điều hành dự án đường HCM (GĐ1) 281km.
- Dự án nhóm B:
- Quốc lộ 14E (Km 32 – Km79).
- Quốc lộ 19 (Km 180 – Km 244).
- Quốc lộ 26 (Km 02 – Km 122).
- Dự án đang triển khai, chuẩn bị thi công.
- Quốc lộ 14c.(tỉnh Đắk Lắk).
- Cầu Hương An (tỉnh Quảng Nam)
- Cầu Bà Rén (tỉnh Quảng Nam).
. Dự án bền vững hóa đường Hồ Chí Minh đoạn Quảng Bình - Kontum và nhiều dự án khác sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế do Ban QLDA 5 làm chủ đầu tư.
* Các dự án do Ban QLDA làm Tư vấn quản lý, Tư vấn giám sát xây dựng các công trình giao thông cho một số chủ đầu tư khác:
9) Trình độ học vấn:
- Thạc sỹ : 03
- Đại học : 30
- Trung cấp : 01
- CNKT : 03