www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) bằng các chương trình cụ thể

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Phó Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Đường bộ VN phát biểu tham luận tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI).

“...Đối với ngành GTVT thì việc xây dựng kết cấu hạ tầng mà hệ thống đường bộ là trung tâm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết 13. Tổng cục ĐBVN đã xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, trong đó có thực hiện Quỹ bảo trì theo hướng xã hội hóa, công khai, chịu sự giám sát của người dân; hoàn thành đề án đổi mới cấp giấy phép lái xe, nâng cao chất lượng quản lý người lái; đang xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý tổ chức vận tải đường bộ theo hướng hiện đại....”

N.Anh (Ghi), Ảnh: Khánh Hà