www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Tổng cục trưởng Lê Đình Thọ tiếp Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Ngày 20/5, tại Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Lê Đình Thọ tiếp ông Tsuno Motonori, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác của mình.

 Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao những đóng góp của ông Tsuno Motonori đối với các chương trình hỗ trợ, hợp tác phát triển giữa Tổng cục ĐBVN và JICA. Cùng với việc hỗ trợ vốn cho đầu tư xây dựng các công trình mới, JICA còn hợp tác cấp vốn để Việt Nam nâng cao năng lực bảo trì đường bộ qua Dự án Hợp tác kỹ thuật nâng cao năng lực bảo trì đường bộ. Dự án giúp Tổng cục ĐBVN nâng cao năng lực bảo trì thông qua xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại quản lý mạng lưới đường bộ quốc gia. Bên cạnh đó bằng sự hỗ trợ, hợp tác JICA  dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo các cây cầu yếu đã xuống cấp, các Dự án xóa đói giảm nghèo, đào tạo nhân lực… đã mang lại hiệu quả rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng cục trưởng Lê Đình Thọ mong muốn trong thời gian tới JICA tiếp tục hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực mới của ngành Đường bộ.


Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tsuno Motonori cám ơn sự hợp tác của Tổng cục ĐBVN trong thời gian qua và khẳng định Tổng cục ĐBVN là đối tác quan trọng trong hợp tác của JICA. Trong thời gian tới JICA sẽ tiếp tục triển khai nhiều Dự án và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Tổng cục ĐBVN. Trên cương vị mới là Giám đốc Vùng Kansai của JICA tại Nhật Bản, ông Tsuno Motonori cho biết sẽ làm hết sức để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng tốt đẹp, các chương trình hợp tác giữa JICA và Việt Nam ngày càng hiệu quả.

Nhiệm kỳ công tác của ông Tsuno Motonori thực sự thành công trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc tăng cường quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước cũng như việc hai nước có nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (1973-2013)./.

       Tạp chí Đường bộ Việt Nam

Tập tin đính kèm: