www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao th

Số hiệu: 
07/2010/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 
11/02/2010
Tình trạng: 
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Lĩnh vực: 
Bảo đảm an toàn giao thông
Chuyên ngành: 
Đường bộ
Cơ quan ban hành: 
Bộ Giao thông vận tải
Văn bản download: 

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.