www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Thông tư quy định về kiểm tra chất lương an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Số hiệu: 
23/2009/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 
15/10/2009
Tình trạng: 
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Lĩnh vực: 
Phương tiện Giao thông vận tải
Chuyên ngành: 
Đường bộ
Cơ quan ban hành: 
Bộ Giao thông vận tải
Văn bản download: 

Thông tư này bãi bỏ mục 3 của Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001.