www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Phú Thọ: Lắp cầu phao phân luồng để sửa cầu Phong Châu

Cầu Phong Châu km18+300 QL32C (Phú Thọ) bị hỏng nặng, đang khai thác trong tình trạng rất nguy hiểm. Trước tình hình này, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã phê duyệt dự án sửa chữa, Sở GTVT đang triển khai các thủ tục để thi công theo quy định.

Để đảm bảo giao thông trong thời gian sửa chữa cầu Phong Châu, UBND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu II triển khai lắp đặt cầu phao bằng nguồn kinh phí của quân đội. Việc triển khai lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông trong thời gian sửa chữa cầu Phong Châu đã tạo thuận lợi lớn cho công tác sửa chữa cầu.
Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT Phú Thọ làm việc với UBND tỉnh và Quân khu II để phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng yêu cầu Sở GTVT Phú Thọ chỉ đạo đơn vị thi công bổ sung, tập trung nhân lực, thiết bị, tập kết vật tư, tổ chức thi công hợp lý, Tư vấn giám sát bám sát công trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công, hạn chế tối đa thời gian cấm cầu (thời gian chiếm dụng mặt cầu tối đa không quá 45 ngày). 

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho cầu Phong Châu, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã cho phép giảm tải trọng các phương tiện giao thông qua cầu Phong Châu từ 24 tấn xuống 10 tấn.

Tạp chí Đường bộ Việt Nam