www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Số hiệu: 
23/2008/QH12
Ngày ban hành: 
13/11/2008
Tình trạng: 
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản: 
Luật
Lĩnh vực: 
Khác
Chuyên ngành: 
Đường bộ
Cơ quan ban hành: 
Quốc hội
Văn bản download: 

Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.