www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, văn hoá giao thông nhân Tháng ATGT năm 2010 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

    Hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” – năm 2010 do Uỷ ban ATGT Quốc gia phát động; thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức các phong trào thi đua năm 2010 giữa Tổng cục ĐBVN và Công đoàn Tổng cục ĐBVN, thiết thực lập thành tích chào mừng 65 năm ngày truyền thống ngành GTVT, 65 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Tổng cục ĐBVN phối hợp với Công đoàn Tổng cục ĐBVN mở đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, văn hoá giao thông trong CB, CNVCLĐ ngành Đường bộ và người tham gia giao thông.

         Sau đây là nội dung Kế hoạch liên tịch:
I- Mục đích.
- Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật GTĐB năm 2008 và các văn bản hướng dẫn Luật; trong đó trọng tâm là Quy tắc giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật GTĐB nói chung và các Quy tắc giao thông nói riêng trong cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành Đường bộ và người dân tham gia giao thông.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu về nếp sống văn hoá trong giao thông; từng bước xây dựng và hình thành văn hoá giao thông đối với cán bộ, CNVCLĐ ngành Đường bộ và người dân khi tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
II- Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền.
- “Điều khiển xe đi đúng làn đường, phần đường là nét đẹp của văn hoá giao thông”;
- “Lái xe và người ngồi hàng nghế phía trước hãy thắt dây an toàn”;
- “Đã uống rượu – bia thì không lái xe, không điều khiển mô tô, xe gắn máy”;
- “Tuân thủ quy định về tốc độ khi lái xe”;
- “Tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ là tự bảo vệ mình”;
- “Đội mũ bảo hiểm cho bản thân và trẻ em khi đi mô tô, xe máy”;
- “Văn hoá giao thông là biết nhường đường và hạn chế sử dụng còi”
- “Văn hoá giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông”;
- “Cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành Đường bộ gương mẫu đi đầu chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông”;
III- Hình thức tuyên truyền.
Hình thức tuyên truyền đảm bảo đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng:
1- Sử dụng các áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại Trụ sở các đơn vị, các trạm thu phí cầu đường, bến phà, nút giao thông và điểm đông dân cư.
2- Phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về quy tắc giao thông và văn hoá giao thông đến tận tay cán bộ, CNVCLĐ trong ngành Đường bộ và người tham gia giao thông, nhất là những người lái xe ôtô và lái xe mô tô tại các Trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.
3- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4- Tổ chức đoàn tuyên truyền lưu động trên một số tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc Khu QLĐB II, IV.
IV- Tổ chức thực hiện.
1- Giao Công đoàn Tổng cục ĐBVN chủ trì triển khai các nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và văn hoá giao thông, hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” năm 2010.
- Đặt in, mua áp phích, tờ rơi, khẩu hiệu, băng rôn và các tài liêu tuyên truyền theo nội dung, khẩu hiệu như trên; phân phát tới các đơn vị trong Ngành để phổ biến tới cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn.
- Thành lập Đoàn công tác của Tổng cục ĐBVN làm nhiệm vụ tuyên truyền trực tiếp trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, Trụ sở đơn vị, Trạm thu phí cầu đường, cước phà. Thành phần của Đoàn công tác gồm có: Công đoàn Tổng cục ĐBVN, Vụ KCHT & ATGT, Văn phòng Tổng cục, Thanh tra Tổng cục ĐBVN, Đoàn Thanh niên, Văn phòng Đảng uỷ các cơ quan Tổng cục ĐBVN, Khu QLĐB II, Khu QLĐB IV. Thời gian ra quân tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” vào giữa tháng 9/2010.
- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán dứt điểm ngay sau khi kết thúc đợt tuyên truyền theo quy định.
2- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN, Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng cục ĐBVN nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Tổ chức phổ biến, quán triệt, phân phát tài liệu tuyên truyền đến cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn và vận động người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn hoá trong giao thông. Lưu ý giáo dục đối tượng là con em cán bộ, CNVCLĐ, phù hợp với chủ đề Tháng ATGT năm 2010 là “Văn hoá giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu nhi và cộng đồng”
V- Kinh phí thực hiện.
Dự kiến kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch này là 80.000.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí An toàn giao thông năm 2010 của Tổng cục ĐBVN.

Trên đây là kế hoạch liên tịch về tuyên truyền, phố biến pháp luật về giao thông, văn hoá giao thông nhân “Tháng An toàn giao thông” – Tháng 9/2010. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.
(nguồn CSDL Văn bản Tổng cục ĐBVN, Ảnh VTC News)