www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Hội thảo về các tiến bộ trong quản lý và khai thác cầu

Ngày 10/1/2013 tại Hà Nội, Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình giao thông (Transinco.jsc) tổ chức Hội thảo về các tiến bộ trong quản lý và khai thác cầu. Hội thảo nhằm giới thiệu tiêu chuẩn đánh giá cầu LRFR của AASHTO và phương pháp tính toán cắm biển hạn chế tải trọng phù hợp theo quy chuẩn QCVN 41:2012/BGTVT. Tham dự Hội thảo có đại diện: Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Giao thông Vận tải); Đ/c Tô Nam Toàn- Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; đ/c Hoàng Thế Lực- Phó vụ trưởng vụ Kết cấu hạ tầng (Tổng cục Đường bộ Việt Nam); Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình giao thông; Các nhà khoa học của Viện nghiên cứu giao thông vận tải; Giảng viên trường Đại học GTVT; Đại diện các Khu Quản lý đường bộ, các Sở GTVT…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 vấn đề: Hệ thống tiêu chuẩn hiện tại sử dụng trong công tác kiểm định, thử tải cầu; Trình tự đánh giá cầu theo tiêu chuẩn mới LRFR; Phương pháp chuẩn đoán động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác cầu; Những tiến bộ trong quan trắc động thường xuyên công trình cầu. Qua nghiên cứu, các thầy giáo bộ môn Cầu – hầm trường Đại học GTVT cho rằng: Hệ thống tiêu chuẩn kiểm định, thử tải cầu đường bộ hiện đang áp dụng tại Việt nam- quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô 22 TCN 243-98 và quy trình 22TCN 170-87 chưa phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế theo 22 TCN 272-05 (theo triết lý AASHTO LRFR). Hiện tại AASHTO đã có hướng dẫn đánh giá cầu đường bộ theo hệ số tải trọng và sức kháng LRFR tương ứng với chuẩn thiết kế cầu LRFR. Do vậy việc nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá cầu theo triết lý LRFR phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 là hết sức cần thiết. Việc áp dụng tiêu chuẩn LRFR sẽ là cơ hội để cơ quan quản lý có thể kiểm toán lại các cầu cũ và cầu đang khai thác được thiết kế với các tiêu chuẩn khác nhau thống nhất theo tiêu chuẩn thiết kết hiện hành 22TCN272-05.

Hiện nay trên hệ thống đường bộ Việt Nam tồn tại rất nhiều cầu cũ và yếu. Biển báo hạn chế tải trọng qua cầu theo Quy chuẩn QCVN 41:2012/BGTVT có hiệu lực ngày 1/1/2013, áp dụng còn nhiều bất cập do có nhiều cách hiểu khác nhau. Do vậy cần có các hướng dẫn chi tiết để các đơn vị quản lý thực hiện. Việc kiểm định theo tải trọng thực tế là rất cần thiết vì tính bất dịch của các cầu đang khai thác rất lớn, không những cho các số liệu theo tải trọng thực mà còn có tác dụng xác định tương đối chính xác sức kháng và kết cấu của các cấu kiện và hệ số tải trọng. Các hạng mục của kiểm định cầu cũng cho ta xác định các tham số vật liệu để đánh giá sức kháng của kết cấu.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã chỉ ra những bất cập trong việc đánh giá tải trọng và sự cấp thiết của việc cắm biển tải trọng xe vì hiện nay lực lượng chức năng quản lý cầu của các Khu quản lý đường bộ và các Sở giao thông vận tải còn rất mỏng nên chưa đánh giá được mức độ hư hại của cầu để cắm biển tải trọng, hơn nữa những cây cầu được xây dựng vào các thời kỳ khác nhau vì thế rất khó có thể đánh giá theo cùng một quy chuẩn…

Kết luận Hội thảo, đồng chí Tô Nam Toàn khẳng định: “Hiện nay Tổng cục Đường bộ Việt nam đang quản lý và khai thác rất nhiều cầu lớn, nhiều cầu đã được đưa vào sử dụng từ lâu nên nguy cơ mất an toàn cao. Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ xây dựng phương án đánh giá cầu và sẽ lập kế hoạch đưa vào áp dụng. Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế sẽ phối hợp với vụ Kết cấu hạ tầng (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tham mưu cho Tổng cục và Bộ Giao thông Vận tải xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; Đề xuất kế hoạch kiểm định các cầu lớn đang khai thác ở Việt Nam, đồng thời sẽ xây dựng hệ thống quan trắc hệ thống cầu dây văng.

Tạp chí Đường bộ Việt Nam