www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Đổi mới quản lý giấy phép lái xe, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX thống nhất toàn quốc

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Giao thông vận tải giao, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng và đang triển khai Đề án đổi mới quản lý giấy phép lái xe, Dự án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc. 

Về mục tiêu của Đề án: 

      - Ban hành mẫu giấy phép lái xe mới có kích thước nhỏ gọn theo thông lệ quốc tế, có độ bền cao, in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tăng cường nhiều yếu tố bảo mật.

      - Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe toàn quốc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tham gia công ước quốc tế về giao thông đường bộ, hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách hành chính, phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, quản lý người lái xe trong việc chấp hành và xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Về nội dung cơ bản của Đề án:

1/ Công nghệ và vật liệu in giấy phép lái xe mới: 

      - Sử dụng vật liệu PET.G có độ bền cao, ảnh người lái xe được in trực tiếp;

      - Áp dụng công nghệ tiên tiến như: chụp ảnh của người lái xe, in giấy phép lái xe trên máy in thẻ nhựa với công nghệ in thăng hoa truyền nhiệt gián tiếp, sử dụng chữ ký số để ký phê duyệt cấp giấy phép lái xe, bảo mật bằng công nghệ Mã hóa thông tin ẩn trên ảnh người lái xe.

2/ Hệ thống phần mềm quản lý giấy phép lái xe toàn quốc:

- Xây dựng hệ thống phần mềm nhằm Quản lý người học lái xe đồng bộ từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và kiểm soát sử dụng giấy phép lái xe cho cả 3 cấp gồm: Các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm sát hạch lái xe, các Sở Giao thông vận tải, cấp Trung ương tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và lực lượng tuần tra, kiểm soát sử dụng giấy phép lái xe.

      - Hình thành cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe toàn quốc để quản lý người lái xe trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ và xử lý vi phạm Luật giao thông, giáo dục ý thức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ Giao thông vận tải, kiểm soát sử dụng giấy phép lái xe của Bộ Công an.

 

Về tiến độ, tổ chức triển khai:

    - Đã tổ chức tập huấn cho 1.200 học viên là cán bộ, chuyên viên của các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe, các Sở Giao thông vận tải trên toàn quốc

    - Đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính Phủ tổ chức tập huấn cho Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở Giao thông vận tải sử dụng và quản lý chứng thư số trên giấy phép lái xe mới.

    - Đã chuẩn bị sẵn sàng hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, thuê bao đường truyền mạng tại trụ sở mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; đã chuẩn bị kho lưu trữ phôi ấn chỉ và vật liệu giấy phép lái xe mới.

- Đã trang bị cho 63 Sở Giao thông vận tải 65 máy in cá thể hóa giấy phép lái xe, thiết bị thu nhận dữ liệu đầu vào trực tiếp (65 máy ảnh) và gián tiếp (65 máy scanner) đã được bàn giao chạy thử và nghiệm thu tại 63 Sở Giao thông vận tải từ tháng 12/2010. 

      - Cơ bản Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện, bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ việc quản lý giấy phép lái xe mới theo nội dung văn bản số 8530/BGTVT-TCCB ngày 15/12/2011 và văn bản số 1294/BGTVT-TCCB ngày 29/02/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

      - Đã ký hợp đồng với Trung tâm tài liệu và kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hậu Cần kỹ thuật - Bộ Công an cung ứng phôi và vật liệu in giấy phép lái xe mới.

- Đã xây dựng và trình Bộ Giao thông vận tải đề xuất Bộ Tài Chính sửa đổi mức phí và lệ phí cấp giấy phép lái xe mới từ ngày 21/11/2011.

- Dự kiến trong tháng 6 năm 2012 sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và các Sở Giao thông vận tải tập huấn cho khoảng 500 cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, lực lượng thanh tra giao thông tổng quan về hệ thống quản lý giấy phép lái xe mới, một số công nghệ bảo mật trên giấy phép lái xe mới, cập nhật khai thác thông tin dữ liệu về người lái xe qua cổng thông tin điện tử.

Đến nay, công việc chuẩn bị để đề án đổi mới quản lý giấy phép lái xe đi vào hoạt động đã sẵn sàng. Tuy nhiên, giấy phép lái xe mới chưa đưa được vào sử dụng do Thông tư về sửa đổi phí và lệ phí giấy phép lái xe mới chưa được ban hành. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn đang tiếp tục làm việc với Vụ chức năng của Bộ Tài Chính đề nghị Lãnh đạo Bộ Tài Chính xem xét phê duyệt, ban hành trong thời gian sớm nhất để giấy phép lái xe mới được đưa vào sử dụng.

(Trung tâm CNTT Đường bộ)

 

Tập tin đính kèm: