www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ: 
Số 20 Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tỉnh: 
Hà Nội

Do Tổng công ty VT Hà Nội quản lý.